Mátraalmásért Egyesület

“Sok kicsi sokra megy” – Településfejlesztési program a 2012-2013. évekre
Egyesületünk Alapszabálya

Személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlásával Ön is segítheti munkánkat. Egyesületünk adószáma: 18640577-1-12 Támogatását előre is köszönjük!

Korábbi projektek: Faluközpont felújítás (2011) | Összefoglaló az elmúlt évekről (pdf) | Dokumentumtár

A Mátraalmásért Egyesület egy politikai és egyházi élettől független civil szervezet, amely a helyi népesség kezdeményezésére 2004-ben alakult. Az Egyesület tevékenységének középpontjában a településfejlesztés áll, főbb céljai a következők:

Mátraalmás népességmegtartó erejének javítása

A településen végrehajtott összes fejlesztés közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul a lakosság életkörülményeinek jobbá tételéhez, ezáltal a falu népességmegtartó ereje is növekszik.

Idegenforgalmi vonzerő növelése

A helyi feltételek megteremtésével és a település kiváló adottságainak kommunikálásával igyekszik az Egyesület a természetjáró turizmus, aktív pihenés, falusi vendéglátás felélesztésére. E tevékenység kulturális és szabadidős programok szervezésével, jelzett turistautak kijelölésével és a falu közterületeinek folyamatos rendezésével egészül ki.

Helyi hagyományok felelevenítése, éltetése

Mátraalmás sajátos hagyományai – a megélhetés fő forrásának tekinthető kézi faeszköz készítés, valamint a női lakosság körében évente megrendezésre kerülő asszonyfarsang – az elmúlt évtizedek során elszenvedett nagyarányú lakosságvesztés és más kedvezőtlen folyamatok következtében eltűntek. Az Egyesület lehetőségeihez mérten támogatja a helyi hagyományok felelevenítését és ápolását.

Környezet- és természetvédelem

Az Egyesület környezetvédelmi tevékenysége kiterjed a Mátraalmást övező hegyvidéki táj természeti értékeinek megőrzésére, valamint a település épített környezetének ápolására, fejlesztésére is.

Céljai megvalósítása érdekében az Egyesület együttműködik a térség más civil szervezeteivel, Szuha-Mátraalmás Önkormányzatával és kiemelten a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal. Az alapszabályban meghatározott célok elérése érdekében az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat – az ebből származó nyereséget azonban kizárólag a fenti célok megvalósítására fordíthatja.