Mátraalmás a helyiek szemével

2008-ban közvéleménykutatás készült arról, hogyan ítéli meg a helyi lakosság a település fejlettségét, szeret-e itt élni, valamint miben látja a jövőbeli fejlődés lehetőségeit. A megkérdezettek fele mátraalmási, fele szuhai lakos volt.

A mátraalmásiak döntő része szeret a településen lakni, legtöbben a csendes, nyugodt környezetet (44%) és a tiszta levegőt (32%) tekintik a falu legkiemelkedőbb értékének.
Szuha-Mátraalmás infrastruktúrális fejlettségével a helybéliek több mint fele elégedett, a fejlettség szintjét 44 százalékuk értékelte hiányosnak és mindössze 3 százalékuk rossznak.

A faluban rendelkezésre álló szociális ellátással kapcsolatos vélemények már jobban megoszlanak. A szociális ellátás minősége a lakosság 15%-a szerint kíváló, 39% szerint megfelelő – hiányosnak a megkérdezettek 31, gyengének pedig 15 százalék tartotta.

Rendezvények

A helyi lakosság körében az egyetlen általánosan ismert rendezvény a falunap (87% állította, hogy ismeri), a többi eseményről a helybéliek kis hányadának van tudomása: sportnap (28%), komolyzenei koncertek (24%), szlovák nemzetiségi nap (21%), különböző témájú előadások (14%).

Fejlődés jövőbeli lehetőségei

Legtöbben (57%) a pályázati lehetőségek kihasználásában látják a falusi értékek, hagyományok megőrzésének lehetőségét. A megkérdezettek 38 százaléka szerint fontos a lakossági összefogás, 33 százalék szerint az idős lakosok feladata a hagyományok továbbadása. A helyi önkormányzat szerepvállalásának fontosságát a helyiek egyharmada (32%) hangsúlyozta.

Az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatban a lakosság legnagyobb része úgy vélekedik, hogy nem fog változni semmi (36%). A válaszadók 21%-a nevezte az EU csatlakozást fontos, meghatározó eseménynek, míg 20% tartja elképzelhetőnek, hogy a falu ezáltal pénzügyi forrásokhoz juthat.

Kapcsolódó anyagok
Storkné Gembiczki Elvira szakdolgozata, a közvéleménykutatás során gyűjtött adatok