Negyven év eredményei egy nógrád megyei település politikai, gazdasági, társadalmi életében
1985 | Szerző: Honvéd János

Jelen beszámoló az egykori Magyar Szocialista Munkáspárt intézményén belül, az 1980-as évek közepén kézirat formájában keletkezett. Az írás rendkívül értékes helytörténeti információkat tartalmaz, emellett látásmódja a szocialista rendszer “korszellemébe” enged betekintést. A kézirat szövegét eredeti formában, változtatás nélkül közöljük.


A fa tulajdonságaira vonatkozó ismeretek a mátraalmási faszerszámkészítőknél
1987 | Szerző: K. Csilléry Klára

Mátraalmáson a 19. század elejétől egészen a 20. század közepéig meghatározó tevékenység volt a faeszközök készítése. A település lakói a különböző faanyagok tulajdonságairól és felhasználási lehetőségeiről rendkívül szerteágazó ismeretekkel rendelkeztek. Jelen tanulmány ezen ismereteket foglalja össze, az 1950-es években folytatott gyűjtések alapján.


A falu története Szuhahuta emlékezetében
1990 | Szerző: Cs. Sebestyén Kálmán

Szuhahuta-Mátraalmás helytörténetéről íródott tanulmány, amely a falu történetét a Mátraalmáson rendezett XIV. Honismereti Tábor helyi gyűjtése és a rendelkezésre álló szakirodalmi források alapján mutatja

be.


A mátraalmási (szuhahutai) faeszközkészítők árusító útjai
1993 | Szerző: K. Csilléry Klára

K. Csilléry Klára néprajzkutató az 1940-es évek végén, valamint az 1950-es években végzett Mátraalmáson intenzív gyűjtőmunkát, melynek során a helyi faipari gyakorlat leírása mellett az értékesítési szokásokat is tanulmányozta. Az alábbi írás részletesen ismerteti a Mátraalmáson készült faeszközök egykori árusításának módjait.


Hagyományalkotás egy mátrai szlovák faluban
2000 | Szerző: Szabó Orsolya

Az írás településünk egyik régi szokásának, az asszonyfarsangnak bemutatásával foglalkozik. Az esemény leírása mellett beszámol azokról a körülményekről is, amelyek az 1960-as évek végén a szokás eltűnéséhez vezettek.


Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya
2004 január | Szerző: matraalmas.hu

A Mátraalmásért Egyesület egy politikai és egyházi élettől független civil szervezet, amely a helyi népesség kezdeményezésére 2004-ben alakult. Az Egyesület tevékenységének középpontjában a településfejlesztés áll.


Mátraalmás a helyiek szemével
2008 | Szerző: Storkné Gembiczki Elvira

2008-ban közvéleménykutatás készült arról, hogyan ítéli meg a helyi lakosság a település fejlettségét, szeret-e itt élni, valamint miben látja a jövőbeli fejlődés lehetőségeit. A megkérdezettek fele mátraalmási, fele szuhai lakos volt.


A faluközpontban álló ismeretterjesztő tábla szövege
2009 | Szerző: matraalmas.hu

Mátraalmás faluközpontjában 2009-ben egy ismeretterjesztő tábla került felállításra, amely összefoglalja a falu történetével, fekvésével kapcsolatos alapvető információkat. A tábla szövege itt olvasható.